Изчисляване на заплата по време на платен отпуск

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 26 март 2021 1778 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти и за всички служители, които искат да изчислят какъв ще бъде размерът на заплатата им по време на платен отпуск.

В този случай калкулаторът ще изчисли заплащането по време на платения отпуск на база възнаграждението от предходния месец, в който служителят е имал най-малко 10 отработени дни.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 33 думи;

скрито платено съдържание: 13 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 229 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 159 думи;

Към калкулатора