Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждението за дните платен годишен отпуск на служител.

Дефиниращи норми:

чл. 177 от КТ
чл. 41 от Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Заплата по Време на Платен Отпуск

дни
лв.
дни
абонамент