Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждението за дните платен годишен отпуск на служител.

Дефиниращи норми:

чл. 177 от КТ

чл. 41 от НРВПО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на възнаграждението му по време на платен отпуск.

базов месец

Посочва се месецът, в т.ч. и годината, който ще се използва за база за изчисляване на възнаграждението за дните на платен годишен отпуск.

Този месец трябва да е последният месец преди месеца, в който ще се ползват дни платен отпуск, за който служителят има отработени не по-малко от 10 работни дни.

Ако лицето ползва отпуск през месец януари, възнаграждението за дните на платен отпуск се изчислява на база на предходен месец, за който то има отработени поне 10 работни дни. Така че в този случай вероятно това ще е месец декември на предходната година и именно той следва да бъде посочен в това поле.

отработени дни в базовия месец

Посочва се броят отработени дни от служителя в избрания в клетка 2 месец.

брутна заплата в базовия месец

Посочва се размерът на брутната заплата за отработените дни на служителя, посочени в клетка 3, в избрания в клетка 2 месец.

начална дата на отпуска

От календара се избира работният ден, от който да започне да се изчислява броят дни платен отпуск на служителя.

крайна дата на отпуска

От календара се избира датата на последния работен ден, в който служителят ще бъде в платен отпуск.

дни използван платен годишен отпуск

Посочва се броят дни използван платен годишен отпуск от служителя.

Това поле е алтернативно, ако не са попълнени полета 4 и 5.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Заплата по Време на Платен Отпуск

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
дни
лв.
дни
абонамент

Всички Калкулатори