Изчисляване на общ осигурителен стаж на работник или служител за период

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 26 март 2021 898 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за служители, които искат да си изчислят колко общо осигурителен стаж имат за определен период при различни работодатели.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на общия осигурителен стаж на един служител за определен период, когато е работил при повече от един работодател.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 21 думи;

скрито платено съдържание: 111 думи;

скрито платено съдържание: 20 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 208 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 31 думи;

Към калкулатора