Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при различни работодатели.

Дефиниращи норми:

чл. 9 от КСО
чл. 37, чл. 38, чл. 39 от Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Сбор Осигурителен Стаж за Период

работодател длъжност години месеци дни часове
абонамент