Последен работен ден при прекратяване на срочен трудов договор, когато предизвестието изтича след края на договора

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 20 август 2021 835 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за служители, назначени на срочен трудов договор, когато искат да разберат кога ще бъде последният им работен ден при подадено от тях предизвестие за прекратяване на договора, в случай че предизвестието изтича след края на договора.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на последния работен ден на служител при подадено от него предизвестие за прекратяване на срочен трудов договор, когато предизвестието изтича след края на договора.

Фактическа обстановка

Служител, който е назначен на срочен трудов договор в дружество, подава предизвестие за прекратяване на трудовото му правоотношение на 16.03.2021 г. Срокът на трудовия договор изтича на 13.04.2021 г. В трудовия му договор е записано, че срокът на предизвестие е 30 дни, а в конкретния случай предизвестието изтича след края на договора.

Трябва да се изчисли:

            а) кога ще бъде последният работен ден за служителя в дружеството;

            б) коя ще бъде датата на прекратяване на трудовото правоотношение (първият ден, в който служителят няма да бъде на работа).

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 72 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 121 думи;