Приравняване на осигурителен стаж на балетист от 2-ра към 3-та категория труд, в отношение 4 към 5

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 26 март 2021 937 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти и за служители, които искат да преизчислят колко осигурителен стаж от 3-та категория труд ще бъде зачетен при пенсиониране, ако служител е работил при условията на 2-ра категория труд, за която стажът се зачита в отношение 4 към 5.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за преобразуване на осигурителен стаж от 2-ра към 3-та категория труд, когато съотношението за признаване е 4 към 5.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 23 думи;

скрито платено съдържание: 18 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 68 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 47 думи;