Аналитични обороти по сметка

актуална версия версия: 12 декември 2019 3380 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

АНАЛИТИЧНИ  ОБОРОТИ  по  СМЕТКА  602

за периода от: 01.03.2018 до: 31.03.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Справка „Аналитични Обороти по Сметка“ е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните салда, оборотите и крайните салда на всички аналитични сметки към една синтетична сметка от сметкоплана.

Справката „Аналитични Обороти по Сметка“ се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени използваните от предприятието аналитичности по отделна счетоводна сметка, а по колоните са представени началните дебитни и кредитни салда, дебитните и кредитните обороти, както и крайните дебитни и кредитни салда.

скрито платено съдържание: 50 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

За разлика от Оборотната Ведомост, в справката „Аналитични Обороти по Сметка“ няма двойки равенства в началните салда, оборотите и крайните салда, защото не става въпрос за отразяване на цялото имуществено състояние на предприятието, а само за отделна сметка.

Всички аналитични сметки, които се откриват към дадена синтетична сметка, могат да бъдат само активни или само пасивни, в зависимост от вида на синтетичната сметка. Тоест ако една синтетична сметка е активна, всички нейни аналитичности са също активни, и обратното.

скрито платено съдържание: 198 думи;