Доника Маринова

Доника Маринова

Доника Мартинова е управляващ съдружник „Финансов одит“ в Kreston BulMar до декември 2021 г.

Завършила е специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Стопански и финансов контрол“ (бакалавърски степени) в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов.

Професионалният ѝ опит е свързан с цялостно провеждане на финансов одит на средни и големи предприятия в различни индустрии – в т.ч. различни производства, търговия и дистрибуция, търговски вериги, земеделие, услуги и други. Експерт е в областта на Националните и Международните счетоводни стандарти, ЗСч, ЗНФО, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

Има огромен опит с данъчните и бизнес консултации, финансов дю дилиджънс – в прегледа и оценката на предприятия при придобиване както от страна на инвеститор, така и от страна на продавач.

Всяка седмица е била лектор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за експертно придобиване на знания и опит в сферата на счетоводството.

Автор е на уроци за ежегодното издание на учебника „Практическо счетоводство и данъци“, съставян от Крестън БулМар, както и на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Била е постоянен лектор на професионални семинари в областта на данъците и счетоводството.

Материали на Доника Маринова

филтър по вид:
абонамент