Кореспонденция на сметки

актуална версия версия: 12 декември 2019 3998 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  на СМЕТКИ – на 501 със сметка 411

за периода от: 01.03.2018 до: 31.03.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Справка „Кореспонденция на Сметки“ е вторичен счетоводен документ, в който са отразени кореспонденциите между две сметки по счетоводните операции (записвания) за определен период от време.

Справката „Кореспонденция на Сметки“ се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени всички счетоводни операции, в които двете сметки си кореспондират, а по колоните е представена информация за номера на папката, където е осчетоводена операцията, вида на операцията, ID на документа в софтуера, номера на статията по документа, данъчния период, оператора (счетоводителя), датата на осчетоводяване, номера на документа, вида на документа, датата на документа, дебита и кредита по счетоводни сметки и сумите по кореспондиращите си сметки. Ако статията е сложна, в справката ще се включат и останалите сметки, които участват в операцията, така че общо дебитните и кредитните обороти винаги ще са равни.

скрито платено съдържание: 133 думи;

 

Например:

- Ако имаме оборот по касов апарат 1200 лв., тогава можем да проверим има ли и счетоводни записвания за същата сума приходи от клиенти (кореспонденция на сметки 501 с 411). Ако сумата на касовия отчет е за същата стойност, както в справката, това означава, че

скрито платено съдържание: 97 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Прилагайки принципите на двустранното счетоводно записване, оборотите по Кт и Дт в тази справка трябва да са равни.