Работно време и почивки

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 367 уникалност: 100%

При изпълнение на трудовото правоотношение за работодателя възникват задължения по отношение на продължителността на работното време, неговото отчитане, както и установяване на началото и края на работния ден. Освен задълженията на работодателя, свързани с работното време, за него възникват и задължения за установяване на продължителността на почивките през работното време и почивката за хранене.

скрито платено съдържание: 90 думи;

Работно време е всеки период, през който работникът е длъжен да изпълнява задълженията си по трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 37 думи;

Почивка е време, през което работникът е освободен от задължението да изпълнява възложената му работа по трудов договор.

скрито платено съдържание: 91 думи;