Наредба за Адвокатските Възнаграждения

(Наредба № 1 от 9 Юли 2004 г. за Минималните Размери на Адвокатските Възнаграждения)

3492
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar