Наредба за Посредническата Дейност по Наемане на Работа

(Наредба за Условията и Реда за Извършване на Посредническа Дейност по Наемане на Работа)

2144
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar