Търговски Закон

10338
версия, консолидирана от Ciela-Norma