Аналитична оборотна ведомост с начални обороти

актуална версия версия: 12 декември 2019 3098 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

АНАЛИТИЧНА  ОБОРОТНА  ВЕДОМОСТ с Начални Обороти

за периода от: 01.01.2018 до: 31.03.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Аналитичната Оборотна Ведомост (с Начални Обороти) е вторичен счетоводен документ, който се формира и за който са в сила всички правила, както при Стандартната Оборотна Ведомост и Оборотната Ведомост с Начални Обороти.

Аналитичната Оборотна Ведомост представя не само салдата и оборотите по главните синтетични (цифрови) сметки, но и салдата и оборотите по създадените в тях аналитичности. Аналитичностите по синтетични сметки служат за по-детайлно водене и представяне на стопанската дейност, финансовото състояние и финансовите разчети на предприятието.

Аналитичната Оборотна Ведомост може да бъде разглеждана и като

скрито платено съдържание: 105 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Както вече казахме, за Аналитичната Оборотната Ведомост (с Начални Обороти) са в сила всички правила, както при Стандартната Оборотна Ведомост и Оборотната Ведомост с Начални Обороти.