Хронология на сметка

актуална версия версия: 12 декември 2019 3904 уникалност: 100%

АЛФА ЕООД

ХРОНОЛОГИЯ на СМЕТКА  602 – Разходи за Външни Услуги

за периода от: 01.05.2018 до: 31.05.2018

 

 

1. Формиране и Предназначение

Справка „Хронология на Сметка“ е вторичен счетоводен документ, в който са отразени кореспонденциите на една сметка с всички останали сметки по счетоводните операции (записвания) за определен период от време.

Разликата между справка „Хронология на Сметка“ и справка „Кореспонденция на Сметки“ е в това, че справка „Хронология на Сметка“ дава пълна информация за всички операции, в които избраната сметка участва. Докато справка „Кореспонденция на Сметки“ представя само статиите, в които участват и двете сметки, които сме избрали.

Справката „Хронология на Сметка“ се представя в табличен вид, в който по редовете са разположени всички счетоводни операции, в които сметката участва, а по колоните е представена информация за номера на папката, където е осчетоводена операцията, вида на операцията, ID на документа в софтуера, номера на статията по документа, данъчния период, оператора (счетоводителя), датата на осчетоводяване, номера на документа, вида на документа, датата на документа, дебита и кредита по счетоводните сметки и сумите по сметките.

скрито платено съдържание: 126 думи;

 

2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения

Прилагайки двустранното счетоводно записване, оборотите по Кт и Дт в тази справка трябва да са равни.