Наредба за Електронните Документи в Трудовото Досие на Служителя

(Наредба за Вида и Изискванията за Създаването и Съхраняването на Електронни Документи в Трудовото Досие на Работника или Служителя)

722
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar