Наредба за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател

(Наредба за Условията и Реда за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател)

1433
версия, консолидирана от Ciela-Norma