Наредба за Безопасността при Работа с Вибрации

(Наредба № 3 от 5 Май 2005 г. за Минималните Изисквания за Осигуряване на Здравето и Безопасността на Работещите при Рискове, Свързани с Експозиция на Вибрации)

1500
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar