Наредба за Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

(Наредба № 5 от 29 Декември 2002 г. за Съдържанието и Реда за Изпращане на Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на Труда (загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.))

4598
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar