Наредба за Трудовите Отношения между Екипажа на Кораба и Притежателя му

(Наредба за Трудовите и Непосредствено Свързани с тях Отношения между Членовете на Екипажа и на Обслужващия Персонал на Кораба и Корабопритежателя)

1661
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar