Наредба за Допълнителните Възнаграждения на Военнослужещите и за Условията на Труд в Армията

(Наредба № Н-15 от 27 Април 2010 г. за Условията, Размерите и Реда за Изплащане на Допълнителни Възнаграждения за Специфични Условия при Изпълнение на Военната Служба на Военнослужещите и за Специфични Условия на Труд на Цивилните Служители от Министерството на Отбраната, Структурите на Пряко Подчинение на Министъра на Отбраната и Българската Армия)

3483
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar