Наредба за Здравните Изисквания към Определени Професии

(Наредба № 15 от 27 Юни 2006 г. за Здравните Изисквания към Лицата, Работещи в Детските Заведения, Специализираните Институции за Деца и Възрастни, Водоснабдителните Обекти, Предприятията, които Произвеждат или Търгуват с Храни, Бръснарските, Фризьорските и Козметичните Салони)

1522
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar