Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

9808
версия, консолидирана от Ciela-Norma