Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

5703
версия, консолидирана от Ciela-Norma