Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

10845
версия, консолидирана от Ciela-Norma