Съдебна Практика
свързани към Данъци на Физически Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 4

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 10

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 11

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 12

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 13

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 10. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 11. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 12. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 23

 1. АС Бургас - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

член 24

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 26

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 27

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 28

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 29

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 29а

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 33

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 7. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****

член 35

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 37

 1. АС София Град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 38

 1. АС София Град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 42

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 43

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 48

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 4. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 5. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 6. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 7. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 8. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 9. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 10. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 11. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 12. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 13. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 14. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 15. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 16. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 17. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 18. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 19. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 20. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № *****/****
 21. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 22. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 23. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 24. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 25. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****
 26. ВАС - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

член 50

 1. ВАС - Решение № ***** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 2. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
 3. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 53

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

член 75

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

параграф § 1

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

параграф § 1

 1. ВАС - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****
абонамент