Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

23381
версия, консолидирана от Ciela-Norma