Открити 127 ресурса (0.21 секунди)
Членове от Норм. Актове от 17.11.2020

чл. 114 от ЗПФ

Членове от Норм. Актове от 05.08.2022

чл. 37. Управител и Подуправител от КСО

Членове от Норм. Актове от 25.01.2023

чл. 37. Управител и подуправител от КСО

Членове от Норм. Актове от 05.08.2022

чл. 30. Изпълнение на Бюджета от КСО