КРМСФО Разяснение 19 - Погасяване на Финансови Пасиви с Инструменти на Собствения Капитал

264
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar