Регламент за Определяне на Помощта de minimis за Предприятия със Специфични Дейности - 1407/2013

(Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията относно Прилагането на Членове 107 и 108 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз към Помощта de minimis)

2556
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar