Примери към Калкулатори
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител получава минимална работна заплата
 2. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител е ползвал болнични през месеца
 3. Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК

общовалидни за ЗКПО

 1. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година и с частично изгубване на правото за бъдещо приспадане поради изтека давност
 2. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година
 3. Пълно приспадане на данъчна загуба без остатък за приспадане в следващата година
 4. Пренасяне на данъчна загуба при отрицателен данъчен резултат
 5. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 6. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 7. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 8. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 9. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 10. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 11. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 12. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 18

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 20

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 83

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 84

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 85

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 86

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 87

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 87а

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 88

 1. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 2. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 3. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 4. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 89

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице

член 90

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 4. Изчисляване на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 5. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 6. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 7. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 8. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
абонамент