Регламент за Определяне на Помощта de minimis в Селскостопанския Сектор - 1408/2013

(Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията относно Прилагането на Членове 107 и 108 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз към Помощта de minimis в Селскостопанския Сектор)

2128
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar