Регламент за Определяне на Помощта de minimis за Предприятия, Предоставящи Услуги от Общ Интерес - 360/2012

(Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно Прилагането на Членове 107 и 108 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз към Минималната Помощ (de minimis) за Предприятия, Предоставящи Услуги от Общ Икономически Интерес)

1953
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar