Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

149988
версия, консолидирана от Ciela-Norma