Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

24558
версия, консолидирана от Ciela-Norma