Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

28626
версия, консолидирана от Ciela-Norma