Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

109527
версия, консолидирана от Ciela-Norma