Калкулатор Заплата по трудов договор служи за изчисляване на заплати, осигуровки и данъци, дължими по трудови договори.

Калкулатор Заплата е предназначен за:

  • Служители, които искат да изчислят своята нетна заплата и осигуровки;
  • Работодатели, които искат да изчислят общия си разход за свой служител;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на трудовото възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 242, чл. 243, чл. 244 от КТ
чл. 3, чл. 4, чл. 6, чл. 12, чл. 13, чл. 16, чл. 18, чл. 19 от Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата
чл. 4, чл. 6 от КСО
чл. 1, чл. 3, чл. 4 от Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
чл. 10, чл. 18, чл. 24 от ЗДДФЛ

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Заплата по Трудов Договор

лв.
лв.
год.
%
лв.
абонамент