Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

Дефиниращи норми:

чл. 177, чл. 224 от КТ
чл. 42 от Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Обезщетение за Неизползван Платен Отпуск

дни
лв.
дни
дни
дни
абонамент