Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на полагащия се платен годишен отпуск на служител за определен период от време, в т.ч. когато в същия период от време лицето е ползвало част от своя платен отпуск и/или има неизползван платен годишен отпуск (от предходни години) към началото на периода.

Дефиниращи норми:

чл. 155 от КТ

чл. 22 от НРВПО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на полагащия му се платен отпуск.

платен годишен отпуск по ТД

Посочва се броят дни платен годишен отпуск, които са вписани в трудовия договор на служителя.

Съгласно Кодекса на труда служителите имат право най-малко на 20 дни платен годишен отпуск, като може да бъдат договорени и повече дни.

начална дата (за изчисление)

От календара се избира работният ден, от който да започне да се изчислява полагащият се на служителя платен годишен отпуск за определен период.

Този начален работен ден може да бъде:

  • датата на постъпване на служителя на работа;
  • 1 януари, когато целта е да се изчисли полагащият се платен отпуск на служителя от началото на годината до днешна дата (например);
  • друга дата, когато целта е да се изчисли полагащият се платен отпуск на служителя от тази дата до днешна дата (например).

крайна дата (за изчисление)

От календара се избира работният ден, в който да приключи изчислението за полагащия се на служителя платен годишен отпуск за определен период.

Този последен работен ден може да бъде:

  • датата на прекратяване на трудовия договор на служителя;
  • 31 декември, когато целта е да се изчисли полагащият се платен отпуск на служителя до края на годината, считано от някаква начална дата (например);
  • друга дата, когато целта е да се изчисли полагащият се платен отпуск на служителя до тази дата, считано от някаква начална дата (например).

дни използван платен годишен отпуск

Посочва се броят дни използван платен годишен отпуск от служителя за периода от началната дата (клетка 2) до крайната дата (клетка 3).

дни неизползван отпуск от предходни години

Посочва се броят дни неизползван платен годишен отпуск от служителя до началната дата, посочена в клетка 2.

Когато платеният годишен отпуск, или част от него, не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, правото му на ползване се погасява по давност – освен в случаите на неизползване поради ползването на друг законоустановен отпуск (например отпуск по майчинство).

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Платен Отпуск при Непълна Година

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
дни
дни
дни
абонамент

Всички Калкулатори