Калкулаторът служи за изчисляване на полагащия се платен годишен отпуск на служител за определен период от време, в т.ч. когато в същия период от време лицето е ползвало част от своя платен отпуск и/или има неизползван платен годишен отпуск (от предходни години) към началото на периода.

Дефиниращи норми:

чл. 155 от КТ
чл. 22 от Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Платен Отпуск при Непълна Година

дни
дни
дни
абонамент