Калкулаторът изчислявава осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при трета категория труд.

Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

  1. Съгласно измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС №39 от 11.03.2005 г. – чрез този метод дните от осигурителния стаж в пълен месец се изчисляват спрямо календарни дни, като всеки пълен месец се замества от 21 дни.
  2. Съгласно чл.38, ал.10 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чрез този метод дните от осигурителният стаж в пълен месец се изчисляват в брой отработени работни дни.

Дефиниращи норми:

чл. 9 от КСО
чл. 37, чл. 38, чл. 39 от Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Осигурителен Стаж за период

абонамент