Екатерина Колева

Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar

Екатерина Колева е бакалавър по специалност „Финанси“ от УНСС. От 2021 г. е мениджър „Финансов одит“ в Kreston BulMar.

Професионалният ѝ опит е свързан с участие във финансовия одит на средни предприятия в областта на търговията, услугите и производството. Експерт е в областта на Националните счетоводни стандарти и ЗКПО.

Всяка седмица е ментор в Счетоводна академия „БулМар“ – едно от най-добрите места за практическо обучение на счетоводители.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари.

Материали на Екатерина Колева

филтър по вид:
абонамент