Емил Попов

Групов управляващ съдружник в Kreston BulMar

Емил Попов е с магистърска степен, специалност „Финансов мениджмънт“, от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Лицензиран оценител е на търговски предприятия и интелектуална собственост.

През 1996 г. основава практиката на Kreston BulMar в България и днес е групов управляващ съдружник на групата консултантски компании Крестън БулМар.

В над 25-годишната си професионална кариера има натрупан огромен опит в решаването на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление.

Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство.

Автор е на уроци за ежегодното издание на учебника „Практическо счетоводство и данъци“, съставян от Крестън БулМар, както и на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Емил Попов е създател и главен редактор на БАЛАНС.bg, като създава и одобрява стандартите за всички видове публикации и участва във всички работни групи за селекция, оценка, редакция и одобряване за публикуване в БАЛАНС.bg на професионални статии, становища и уроци.

Материали на Емил Попов

филтър по вид:
абонамент