Слави Микински

Слави Микински

Слави Микински е управляващ съдружник „Правни услуги“ в Kreston BulMar до септември 2021 г.

Завършил е специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният му опит е свързан с правното обслужване на средни и големи предприятия в различни индустрии – в т.ч. търговски банки, търговия, производство, строителство, услуги, чуждестранни инвестиции и други.

Има огромен опит в областта на търговското, облигационното и данъчното право, преобразувания и сделки с търговски предприятия, процесуално представителство и защита по търговски и данъчни дела. Експерт е в областта на ТЗ, ЗЗД, ДОПК, ГПК, ЗМИП и ЗЗЛД (GDPR).

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Бил е постоянен лектор на професионални семинари в областта на трудовото право.

Материали на Слави Микински

филтър по вид:
абонамент