Величка Маркова

Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar

Величка Маркова е завършила специалност „Счетоводство и одитинг“. От 2021 г. е управляващ съдружник „Финансов одит“ в Kreston BulMar.

Има над 7 години опит като оперативен и главен счетоводител, както и повече от 6 години натрупана експертиза в независимия финансов одит на малки, средни и големи предприятия от различни индустрии.

Автор е на статии и становища за професионалния портал по данъци и счетоводство БАЛАНС.bg.

Постоянен лектор е на професионални семинари в областта на данъците и счетоводството.

Материали на Величка Маркова

филтър по вид:
абонамент