Директива за ДДС – 2006/112

(Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност)

6634
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar