Статии за Промени в Акт към тема Данък Добавена Стойност

  1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
  2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
  3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза
  4. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
  5. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС
  6. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
  7. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
  8. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
  9. Какви документи са необходими за доказване на нулева ставка на ДДС при ВОД съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2020 г.?
абонамент