Статии за Промени в Акт
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за ЗДДС

 1. Какви документи са необходими за доказване на нулева ставка на ДДС при ВОД съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2020 г.?
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 4. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза
 5. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 6. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 7. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 8. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 9. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

член 7

 1. Какви документи са необходими за доказване на нулева ставка на ДДС при ВОД съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2020 г.?

член 13

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 14

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 4. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 5. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 6. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 7. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

член 14а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 4. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза
 5. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 6. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 7. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 8. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии

член 17

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 20

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 20б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 21

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 35а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

член 53

 1. Какви документи са необходими за доказване на нулева ставка на ДДС при ВОД съгласно измененията в ЗДДС от 01.01.2020 г.?

член 57б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 57г

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 57д

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 58

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

член 65

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 66

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 70

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 81

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза

член 83

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 85а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 87

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 96

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 4. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза
 5. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 6. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 97

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

член 97б

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза

член 98

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза

член 100

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

член 107

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 108

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 109

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 110

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 113

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 116

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 117а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 125

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 131в

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 135

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 152

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 154

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 155

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 156

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 157

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 157а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 157б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 158

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 159а

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Място на изпълнение и регистрация по ДДС

член 159б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 159г

 1. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим в Съюза
 3. Промени в ЗДДС от декември 2020 – Специален режим извън Съюза

член 159з

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 168а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 172

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 173

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
абонамент