Наредба за Технологичния Брак и Фирите

(Наредба № 13а-10403 за Пределните Размери на Естествените Фири, Брака и Липсите на Стоково-Материални Ценности при Съхраняването и Транспортирането им)

2733
версия, консолидирана от Ciela-Norma