Регламент за Прилагане на Директивата за ДДС – 282/2011

(Регламент за Изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за Установяване на Мерки за Прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност)

4544
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar