Закон за Данък върху Добавената Стойност

59791
версия, консолидирана от Ciela-Norma