Закон за Данък върху Добавената Стойност

244515
версия, консолидирана от Ciela-Norma