Закон за Данък върху Добавената Стойност

11939
версия, консолидирана от Ciela-Norma