Закон за Данък върху Добавената Стойност

43765
версия, консолидирана от Ciela-Norma