Закон за Данък върху Добавената Стойност

13753
версия, консолидирана от Ciela-Norma