Закон за Данък върху Добавената Стойност

228196
версия, консолидирана от Ciela-Norma