Закон за Данък върху Добавената Стойност

266273
версия, консолидирана от Ciela-Norma