Закон за Данък върху Добавената Стойност

207606
версия, консолидирана от Ciela-Norma