АЗ: Над 13 000 безработни са започнали работа през октомври 2023 г.

17 ноември 2023, 10:57 47

Равнището на регистрираната безработица в страната през месеца е 5,5%

Започналите работа безработни лица през октомври 2023 г. са 13 146, сочи административната статистика на Агенция по заетостта. Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 21,4%, като спрямо предходния месец данните сочат увеличение в сектора с 4,5%. Отбелязва се ръст на започналите работа и в сферата на търговията – през октомври те са 14% от всички устроени на пазара на труда, а увеличението е с 1,6% спрямо септември. Следват започналите работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 6,5%, строителството – 5,7%, хуманното здравеопазване и социалните дейности – 5,4%, държавното управление – 5,4%, и др.  

През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 300 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа са започнали 1 170 безработни с посредничеството на бюрата по труда – или това са 8,9% от всички преходи в заетост през месеца.

1 245 безработни от рисковите групи са намерили своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 1 139 по програми и мерки за заетост и 106 по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020 – 2027. 367 безработни и заети са включени в различни обучения, а 181 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната през октомври е 5,5%, като се наблюдава увеличение от 0,2 процентни пункта спрямо месец септември. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 155 816, като повишението спрямо миналия месец е с 5 938 лица.

Регистрирани са нови 28 276 безработни лица в бюрата по труда през месец октомври. Те са с 6 150 повече от предходния месец и с 2 794 повече спрямо регистрираните през октомври 2022 г. Това увеличение в голяма степен е резултат от активната политика на Агенция по заетостта за активиране на безработните и икономически неактивните на пазара на труда. През октомври с тях са проведени 84 информационни срещи, трудови борси и кариерни форуми в рамките на националната информационна кампания на институцията „Да работиш (е) яко!“.

Други 496 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. При тази група обаче се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 34,7% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда през месеца са активирани общо 4 234 неактивни на пазара на труда лица.

През октомври административната статистика на Агенция по заетостта отчита лек спад на обявените от работодателите свободни работни места. В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар са заявили 10 529 свободни работни места при 10 753 през септември 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (36,2%), търговията (12,5%) и образованието (9,5%), следват хотелиерството и ресторантьорството (8,2%), държавното управление (7,7%) и административните и спомагателните дейности (7,1%).

Най-търсените от бизнеса професии през октомври са: преподаватели; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, полагащ грижи за хората; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях, и занаятчии; преподаватели и др.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент