Броят на заетите лица се е увеличил с 0,3% както в ЕС, така и в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с предходното тримесечие

Милен Николов
Редактор
7 юни 2024, 13:47 33

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетостта се е повишила с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната

През първото тримесечие на 2024 г. броят на заетите лица се е увеличил с 0,3% както в ЕС, така и в еврозоната в сравнение с предходното тримесечие след повишение с 0,2% в ЕС и с 0,3% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2023 г., сочат данните на „Евростат“.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година заетостта се е увеличила с 0,9% в ЕС и с 1% в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. след повишение с 1% в ЕС и с 1,2% в еврозоната през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Отработените часове са се увеличили с 0,3% както в ЕС, така и в еврозоната през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с предходното тримесечие. В сравнение със същото тримесечие на предходната година отработените часове са останали без промяна в ЕС и са се увеличили с 0,2% в еврозоната.

През първото тримесечие на 2024 г. Румъния (+2,4%), Малта (+1,4%) и Португалия (+1,1%) отбелязват най-висок ръст на заетостта в сравнение с предходното тримесечие. Спад е регистриран в Полша (-0,6%), Словакия (-0,3%) и Швеция (-0,1%).

Въз основа на сезонно коригирани данни „Евростат“ изчислява, че през първото тримесечие на 2024 г. 218 милиона души са били заети в ЕС, от които 169,9 милиона са били заети в еврозоната.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент