Държавният дълг намалява в ЕС до 85,1% от БВП през третото тримесечие на 2022 г.

Милен Николов
Редактор
23 януари 2023, 13:41 325

В еврозоната намалява до 93,0%

В края на третото тримесечие на 2022 г. съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП намалява в ЕС от 86,4% до 85,1%. За еврозоната този показател се понижава от 94,2% до 93%, показват последните данни на „Евростат“.

Намалението на съотношението на държавния дълг към БВП се дължи на увеличение на БВП, надвишаващо нарастването на държавния дълг в абсолютно изражение. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. съотношението на държавния дълг към БВП също е намаляло както в ЕС (от 89,7% до 85,1%), така и в еврозоната (от 97,3% до 93,0%).

Най-високите съотношения на държавния дълг към БВП в края на третото тримесечие на 2022 г. са регистрирани в Гърция (178,2%), Италия (147,3%), Португалия (120,1%), Испания (115,6%), Франция (113,4%) и Белгия (106,3%), а най-ниски – в Естония (15,8%), България (23,1%) и Люксембург (24,6%).

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. четири държави членки регистрират увеличение на съотношението дълг/ БВП в края на третото тримесечие на 2022 г., а двадесет и три – намаление. Най-голямо увеличение на съотношението се наблюдава в България (+1,9 процентни пункта), Чехия (+1,7 процентни пункта), Франция (+0,3 процентни пункта) и Швеция (+0,2 процентни пункта), докато най-голямо намаление е регистрирано в Гърция (-5,3 процентни пункта), Кипър (-3,8 процентни пункта), Португалия (-3,3 процентни пункта), Италия (-3,0 процентни пункта) и Хърватия (-2,8 процентни пункта).

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. една държава членка регистрира увеличение на съотношението дълг/ БВП в края на третото тримесечие на 2022 г., а двадесет и шест – намаление. Увеличение на съотношението е отчетено в Чехия (+4,7 процентни пункта), докато най-голям спад се наблюдава в Гърция (-24,7 процентни пункта), Кипър (-15,0 процентни пункта), Хърватия (-11,1 процентни пункта), Португалия (-9,0 процентни пункта), Дания (-8,8 процентни пункта), Ирландия (-8,4 процентни пункта), Литва (-7,3 процентни пункта) и Словения (-7,2 процентни пункта).

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент